تبادلۂ خیال:خدا كي خوشي: لذتيت مسحيت كي بنياد

Gospel Translations Urdu سے

:چھلانگ بطرفرہنمائی, تلاش

Ppl like you get all the brains. I just get to say tahkns for he answer.